Hjem   Folk   Ravald


Artikler og dokument: Tinglysninger, rettsaker, biografier, etc.Alle tekstene er lest og tolket etter beste evne, med alle mulige forbehold om feil. Det påhviler den enkelte et ansvar om å kvalitetsikre informasjon gitt her, dersom denne blir benyttet eller videreformidlet.
R. M. Istad, 10-11-2012