Slekten Pleym i Norge

Kilde: Per Aage Pleym Christensen.
Strand, Eidsvoll.

Pleym-slekten kom fra Nederland, via Danmark til Norge. Brødrene Matthias (f.ca 1640) og Henrich (f.ca 1650), var født i København og kom til Fredrikshald (Halden) rundt 1680. Pleym-slekten i Norge er etterkommere av Henrich Pleym.

David Schilling laget den første oversikten over Pleym-slekten i Norge (ca 1930). Senere er Slektsboken oppdatert. På 1960/70-tallet av Johnny Roseveare, og nå holder Per Aage Pleym Christensen på med det samme.

Pleymnummer

Etterkommerne i Pleym-slekten er nummerert på to måter i slektsboken. Den ene er slik: Henrich Pleym har Pleymnr 1. Hans barn har Pleymnr. 1.1, 1.2, osv etter rekkefølge i barneflokken. Eldste barns etterkommere får numrene 1.1.1, 1.1.2, osv, mens nest eldste barns etterkommere får numrene 1.2.1, 1.2.2, osv.


Mitt Pleymnummer er 1.2.4.4.1.3.2.1.3.2

Henrich Andreas Pleym i fjerde generasjon, er fjerde barn i sin familie, og har Pleymnr. 1.2.4.4. Hans etterkommere er rimelig godt registrert på slektssidene, og det er her omsider mitt Pleymnr. kommer ute i 10. genereasjon.

Kortversjonen er:
1.2.4.4 - Henrich Andreas Pleym
1.2.4.4.1 - Nicolai Henrich Pleym
1.2.4.4.1.3 - Arnt Nicolai Esbensen Pleym
1.2.4.4.1.3.2 - Alma Nathalie Pleym
1.2.4.4.1.3.2.1 - Ragnhild Berg
1.2.4.4.1.3.2.1.3 - Ragny Wencke Stock
1.2.4.4.1.3.2.1.3.2 - Roy Martin Istad

Mine døtre:
1.2.4.4.1.3.2.1.3.2.1 - Martine
1.2.4.4.1.3.2.1.3.2.2 - Marie<<   Til hovedsiden Oppdatert av Roy M. Istad